Privacyverklaring & algemene vragen

Filipucci B.V., gevestigd aan Maastrichter Brugstraat 20, 6211 ET Maastricht, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

filipucci.nl
Maastrichter Brugstraat 20
6211 ET Maastricht
Nederland
0031 43 321 09 66

Persoonsgegevens die wij verwerken

Filipucci B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Filipucci B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u;

Klant (verkoop horloge)

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Gegevens product (horloge)
 • Wijze van betaling
 • E-mailadres

Leverancier (inkoop horloge)

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Kopie ID
 • Handtekening
 • Datum
 • Gegevens product
 • Wijze van betaling
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer

Personeel

 • Naam, adres, woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum en -plaats
 • Functie
 • Datum in/uit dienst
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Kopie ID
 • Arbeidsovereenkomst
 • Salarisstrook
 • Jaaropgave

Sollicitanten

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • CV
 • Diploma
 • Gegevens (ex-)werkgever
 • Strafrechtelijk verleden

Websitebezoeker (bezoeker en winkelwagen/koper)

 • NAW
 • Productinformatie
 • Betaalinformatie
 • Bestelinformatie
 • Orderhistorie
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IP-adres
 • Cookies


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Filipucci B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen;

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Filipucci B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Filipucci B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens;

Klanten
Zo lang als noodzakelijk om de overeenkomst die we met u hebben te kunnen uitvoeren en zo lang als dit op basis van een wettelijke plicht vereist is.

Medewerkers
Zo lang als dit op basis van een wettelijke plicht vereist is. De fiscale bewaarplicht bedraagt 7 jaar; kopie ID 5 jaar na uit dienst; overige gegevens 2 jaar na uit dienst. 

Filipucci B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Filipucci B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Filipucci B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Filipucci B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Filipucci B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar: [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Filipucci B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Filipucci B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Filipucci B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]
 

Heeft u een vraag?
Onze medewerkers
helpen u graag

Reviews

Wij werken hard aan
uw tevredenheid
Alle reviews ›
Patrick Sorber |
Goed geholpen door de jongens van Filipucci. Al mijn vragen werden keurig beantwoord, ze weten veel van hun producten af. Super blij met mijn Rolex Yachtmaster! Mocht ik weer een horloge kopen, dan kom ik hier zeker voor een 2e keer!
Paul Medaer |
Vandaag mijn uurwerk met DHL ontvangen. Heel correct verlopen met alle nodige papieren. Filipucci is zeker een aanrader. Vlotte telefonische communicatie en heel vriendelijk. Daar koop ik nog in vertrouwen.
Terug

506 horloge en 3290 onderdelen in onze collectie

Zoek op merk, model of type